ร่าง พ.ร.บ ภาษีมรดก เงินจะเข้าประเทศชาติอีกมากมาย

มารู้จักกับร่าง พ.ร.บ.ภาษีมรดก

ต่อเนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คราวนี้มาเรื่องของร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก

และภาษีการรับให้ พ.ศ. …….. ซึ่งกำลังอยู่ในชั้นการการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีมรดก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม อันเป็นหลักสากลที่หลายๆ ประเทศมีการดำเนินการอยู่แล้ว โดยรัฐจะสามารถเงินภาษีดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวในเบื้องต้นจะพิจารณาเรียกเก็บภาษีสำหรับมรดกทรัพย์สินที่มีมูลค่ารวมเกินกว่า 50 ล้านบาท โดยจัดเก็บเฉพาะส่วนที่เกินจาก 50 ล้านบาท ในอัตราคงที่ร้อยละ 10 และเป็นการเก็บจากผู้รับ ส่วนประเภทของสินทรัพย์ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมรดกนั้น จะเป็นทรัพย์สินที่มีการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน เช่น บ้าน ที่ดิน ตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ รถยนต์ เงินฝากในธนาคาร เป็นต้น ขณะที่ทรัพย์สินที่ไม่มีการขึ้นทะเบียน เช่น พระเครื่อง นาฬิกา ของสะสมต่างๆ หากไม่มีการลงทะเบียนไว้ในชั้นนี้ยังไม่มีการจัดเก็บภาษี อย่างไรก็ตามจะต้องมีการหารือในรายละเอียดของกฎหมายนี้ในชั้น สนช.ต่อไป ปัจจุบันร่างกฎหมายภาษีมรดำนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จกรมสรรพากรจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยก่อนหน้านี้ คสช.ได้อนุมัติหลักการร่างภาษีมรดกและให้กรมสรรพากรไปศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้นจึงได้นำเสนอเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว

ทั้งนี้ตัวอย่างของประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกในต่างประเทศ

ซึ่งบางประเทศก็มีอัตราการจัดเก็บที่สูงมาก อาทิ สาธารณรัฐเซ็ก จัดเก็บในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ 1-40% โดยไม่มีมูลค่ายกเว้น,

เดนมาร์กเก็บ 15-36.25% มูลค่ายกเว้น 264,100 โครนเดนมาร์ก (ประมาณ 1,400,000 บาท)

ฟินแลนด์เก็บ 7-32% มูลค่ายกเว้น 20,000 ยูโร (800,000 บาท)

เป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามความเคลื่อนไหวว่ากฎหมายดังกล่าวจะมีการบังคับใช้เมื่อไหร่ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง

Related...

พิมพ์กล่องเครื่องสำอาง
ประตูเหล็ก
มุ้งจีบ
ประตูรีโมท แถมรีโมท หลายตัว ซื้อเพิ่มก็ได้
เต็นท์ใหญ่
พิมพ์ถุงกระดาษ
น้ำยาแอร์
กระจกอลูมิเนียม
ที่กั้น
เหล็กดัด
เรียน SAT
สอบ SAT
เรียน IELTS